FX Protect Tire & Rubber Protection 5L premaz

FX Protect Tire & Rubber Protection 5L premaz je tekućina mliječne boje i nalazi se u prozirnom kanistru te služi za njegu guma.

FX Protect Tire & Rubber Protection 5L premaz je tekućina mliječne boje i nalazi se u prozirnom kanistru te služi za njegu guma.