FX Protect Tire&Rubber Cleaner 5L sredstvo za pranje guma

FX Protect Tire&Rubber Cleaner 5L sredstvo za pranje guma je tekućina svijetloljubičaste boje koja dolazi u kanistru zapremnine 5L i služi za pranje guma i gumiranih dijelova.

FX Protect Tire&Rubber Cleaner 5L sredstvo za pranje guma je tekućina svijetloljubičaste boje koja dolazi u kanistru zapremnine 5L i služi za pranje guma i gumiranih dijelova.