Sonax Xtreme Tire Gloss Gel sjajilo za gume

Sonax Xtreme Tire Gloss Gel sjajilo za gume je tekućina u plavoj plastičnoj boci.

Sonax Xtreme Tire Gloss Gel sjajilo za gume je tekućina u plavoj plastičnoj boci.