Ewocar Microfiber pad 35 – 150mm spužva za poliranje

Ewocar Microfiber pad 35 - 150mm spužva za poliranje je spužva za poliranje od tamnosive mikrofibre i koristi se uz mašinu za poliranje.

Ewocar Microfiber pad 35 – 150mm spužva za poliranje je spužva za poliranje od tamnosive mikrofibre i koristi se uz mašinu za poliranje.