FX Protect Shiny Glide Glass Cleaning Towel ručnik od mikrofibre

FX Protect Shiny Glide Glass Cleaning Towel ručnik od mikrofibre ručnik je sive boje koji su sebi sadrži spužvu za što bolju strukturu i upijanje.

FX Protect Shiny Glide Glass Cleaning Towel ručnik od mikrofibre ručnik je sive boje koji su sebi sadrži spužvu za što bolju strukturu i upijanje.