Angelwax Brush Up set kistova

Angelwax Brush Up set kistova je set od 5 različitih kisteva s crnom drškom sa zlatnim detaljima i crnim vlaknima.

Angelwax Brush Up set kistova je set od 5 različitih kisteva s crnom drškom sa zlatnim detaljima i crnim vlaknima.