ADBL Snake Charmer podmetači za kotače

ADBL Snake Charmer podmetači za kotače su plastični podlošci koji služe za osiguranje kabla ili crijeva i osiguravaju da isti ne zapinju pod kotačima vozila.

ADBL Snake Charmer podmetači za kotače su plastični podlošci koji služe za osiguranje kabla ili crijeva i osiguravaju da isti ne zapinju pod kotačima vozila.