Farecla G360 Super Fast Compound 1kg gruba pasta za poliranje

Farecla G360 Super Fast Compound 1kg gruba pasta za poliranje je gusta tekućina u žutoj pastičnoj boci i služi za grubo poliranje laka auta.

Farecla G360 Super Fast Compound 1kg gruba pasta za poliranje je gusta tekućina u žutoj pastičnoj boci i služi za grubo poliranje laka auta.