PHD Interface međupodloška za brušenje

PHD Interface međupodloška za brušenje služi za prihvaćanje brusnog papira na mašinu.

PHD Interface međupodloška za brušenje služi za prihvaćanje brusnog papira na mašinu.