FX Protect Applicator + Suede

FX Protect Applicator + Suede sastoji je aplikator blok i suede krpica za apliciranje keramičkih premaza na različite površine.

FX Protect Applicator + Suede sastoji je aplikator blok i suede krpica za apliciranje keramičkih premaza na različite površine.