Glavni zadatak PH Detailing d.o.o. je zadovoljstvo kupca.
Nit vodilja je omogućiti Vam ugodnu atmosferu i stručnu podršku u bilo koje vrijeme, a sve nesuglasice i nesporazume riješiti u Vašu korist.
Budite sigurni da ste kao Kupac na prvome mjestu.

PH Detailing d.o.o. ovlašten je za uporabu žigova objavljenih na internet stranicama ph-detailing.hr i pripadaju mu autorska i eventualno druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio-video snimkama, itd.) objavljenim na internetskim stranicama ph-detailing.hr i njenim izvedenicama/podstranicama. Zabranjeno je svako reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, prerađivanje ili širenje tih sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaji objavljeni na navedenim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlaštenjima i autorskim i drugim srodnim pravima.

Osnovni izrazi navedeni u ovim Općim uvjetima:

Prodavatelj:
 • PH Detailing d.o.o.
 • Adresa: Kapelska 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • e-mail: info@ph-detailing.hr
 • OIB: 8063940116
 • Sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
Kupac:

Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.

Kupac odabire barem jedan proizvod, stavi ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, te po njegovoj potvrdi narudžbe, plati na jedan od mogućih načina (kreditnom karticom, e-bankingom, virmanom (uplatnicom) u banci, pošti ili FINA-i) ili pošalje narudžbu, a artikl plati pouzećem (gotovinom prilikom dostave).

 

1. Opće odredbe:

1.1. Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.

1.2. Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave Proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.

1.3. Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca ovim putem.

1.4. Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.

1.5. Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

1.6. Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

1.7. Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet trgovinu.

1.8. Prodavatelj zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet trgovini, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet trgovine od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati.

1.9. Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) radna dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja pouzećem. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.

 

2. Načini plaćanja

2.1. Kreditna kartica – U Internet trgovini naručenu robu možete 100% sigurno platiti kreditnom karticom. Prihvaćamo sljedeće kreditne kartice American Express®, MasterCard®, Maestro®, Visa®.

2.2. Platitelj u pravilu mora biti osoba ili pravna osoba koja je primatelj naručenog proizvoda. U slučajevima kada primatelj i platitelj nisu ista osoba, kao i u slučaju kada platitelj nije državljanin Hrvatske, pridržava se pravo na dodatnu provjeru identiteta platitelja i njegove prethodne pisane izjave preko e-pošte da je platitelj suglasan s plaćanjem naručene robe i da je primio obavijest o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora.

Nakon slanja narudžbe s ovim načinom plaćanja  ne može se promijeniti sadržaj narudžbe, konačni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uvjeti. Kada Kupac želi promijeniti nešto od navedenog, potrebno je stornirati narudžbu i plaćanje te napraviti novu narudžbu.

2.3. Plaćanje po predračunu – Ako ste se odlučili za plaćanje po predračunu, na elektronsku adresu primatelja računa poslat ćemo predračun sa svim podacima. Po primitku sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.

2.4. Plaćanje pouzećem – Ako ste se odlučili na plaćanje pouzećem, prilikom dostave paketa isti ćete platiti dostavljaču. Cijena će biti jasno naznačena na samom paketu.

2.5. Plaćanje putem PayPal-a – Ako želite platiti putem PayPal platforme dovoljno je odabrati opciju prilikom plaćanja i sustav će Vas automatski preusmjeriti na stranice PayPal-a gdje ćete pratiti daljnje upute. PayPal Vam može naplatiti naknadu za plaćanje putem PayPal platforme na što PH Detailing d.o.o. ne može utjecati.

2.6. Plaćanje karticama sustavom WSPay – Plaćanje sustavom WSPay provodi se preko online platforme WSPay-a, a omogućuje plaćanje jednokratno ili na rate sa Visa, MasterCard, Diners i Amex karticama.

2.7. Sve do potpune isplate kupoprodajne cijene, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavatelja čak i onda kada su već dostavljeni Kupcu.

2.8. Račun se Kupcu dostavlja uz primljenu robu. Račun je moguće dobiti i putem e-maila koji je Kupac označio kao e-mail za korespodenciju.

 

3. Cijene

3.1. Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u eurima (€) te uključuju PDV. PH Detailing d.o.o. pridržava pravo izmijene maloprodajnih cijena, osim u slučaju ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i drugih posebnih vrsta prodaje). Maloprodajne  cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno važenje. Maloprodajne cijene vrijede u slučaju plaćanja gore navedenim načinima i pod gore navedenim uvjetima.

3.2. Valjanost akcijske ponude – razdoblja trajanja i uvjeti akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

3.3. PH Detailing d.o.o. zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu te isto tako može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom u bilo kojem trenutku.

 

4. Pravo Kupca na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora

4.1. Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Internet trgovine, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu PH Detailing d.o.o., Kapelska 6, 10040 Zagreb, ili e-mail info@ph-detailing.hr, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu.

4.2. Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu s uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod ili potvrdu da je proizvod poslan na adresu Kupca.

4.3. Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

4.4. Kupac prethodno narudžbi proizvoda u aplikaciji Prodavatelja jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

4.5. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:

4.5.1. u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet s neoštećenom ambalažom;

4.5.2. ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja  (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina i sl.) potrebno je što prije obavijestiti PH Detailing;

4.5.3. Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke proizvoda.

 

5. Dostupnost proizvoda i rok isporuke

5.1. Rok isporuke, pod uvjetom da Prodavatelj Proizvod drži na skladištu, iznosi najviše pet radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritoriju kopna, a najviše osam radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritorij otoka, sve računajući od trenutka kada Kupac na svoju e-poštu koju je naznačio u narudžbi primi elektronsku obavijesti da je narudžba potvrđena. Iznimno, za proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti. U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke.

5.2. Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi. Kupca će se prethodno kontaktirati radi dogovora oko termina za dostavu.

5.3. Cilj Internet trgovine je ispuniti želje svih svojih Kupaca, stoga je za kupljene proizvode, ukoliko je iznos u košarici iznad 66,50 €, dostava besplatna. U slučaju da je iznos košarice ispod 66,50 €, trošak dostave iznosi 4,00 € za pakete mase do 2 kg, 4,50 € za pakete mase do 5kg te 5,00 € za pakete mase do 10 kg za područje cijele Republike Hrvatske.

5.4. Kupljeni Proizvodi bit će dostavljeni u skladu s gore navedenim ukoliko je do adrese naznačene za dostavu moguće pristupiti s javno prometne površine prijevoznim sredstvom.

5.5. U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac osobno,  kupljene proizvode može preuzeti druga punoljetna osoba koju je Kupac naveo u narudžbi ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo povezanosti sa Kupcem, datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.

 

6. Sigurnost

6.1. Prodavatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i plaćanja. Internetska trgovina koristi WSPay™ – sigurni sustav za online autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu.

6.2. WSPay™ se brine o tajnosti i sigurnosti Vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. WSPay™ sustav, između ostalih sigurnosnih značajki, koristi i 3D Secure zaštitu, te certifikaciju po PCI DSS standardima.

6.3. Djelatnicima Internet trgovine ni u jednom trenutku nije dostupan broj Vaše kreditne kartice. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Oni imaju ovlaštenje za naplatu transakcije u cijelom iznosu ili djelomično, odnosno za otkazivanje transakcije. Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.

 

7. Zaštita osobnih podataka korisnika mrežnih stranica i društvenih mreža PH Detailing d.o.o.

7.1. Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje PH Detailing d.o.o. putem Internet stranice ph-detailing.hr?

Prilikom registracije osobe za Kupca ph-detailing.hr Internet stranice, PH Detailing d.o.o. će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su:

  • ime i prezime
  • adresa (uključujući poštanski broj)
  • e-mail adresa
  • telefonski broj
  • korisničko ime i lozinka
  • informacije o proizvodima i uslugama koje ste kupili
  • Vašu IP adresu
  • Vašu lokaciju
  • Vaš internet preglednik

Kada s tvrtkom PH Detailing d.o.o. komunicirate u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača ili poslovnog partnera, mogli bismo prikupljati sljedeće podatke:

  • Vaše ime
  • Vaša adresa e-pošte
  • Vaš telefonski broj
  • Vaša IP adresa
  • Vaša poslovna adresa
  • Naziv i adresa tvrtke za koju radite
  • [osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr., vaši hobiji, dob)

Kupac ima pravo prijaviti svoju e-mail adresu za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama ph-detailing.hr Internet stranice. Prilikom prijave Korisnika, ph-detailing.hr  će poslati e-mail s podacima za potvrdu same prijave kako bi smanjili bilo kakvu mogućnost zlouporabe te prijava putem trećih osoba. Prilikom prijave kupca za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama ph-detailing.hr  Internet stranice, PH Detailing d.o.o. može od  budućeg Korisnika zatražiti:

  • e-mail adresu
  • Vaše ime

Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s Vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranicu ph-detailing.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i Vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i ph-detailing.hr stranicama koje su Vam prikazane. PH Detailing d.o.o.  preporuča Kupcima da brinu o svojoj lozinki za korisnički račun Internet stranice ph-detailing.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

7.1.1. Društvene mreže

Ako ste član raznih društvenih mreža kao što su Facebook, Pinterest, Instagram, LinkedIn itd., trebali biste biti upoznati s alatima koje pružaju ta web-mjesta koji Vam omogućavaju odabir načina dijeljenja osobnih podataka na profilima društvenih mreža.

Tvrtku PH Detailing d.o.o. obavezuju prakse ili pravila privatnosti tih trećih strana, kao i vlastita interna pravila za društvene mreže i ova pravila privatnosti, pa Vam preporučujemo da pročitate primjenjive obavijesti o privatnosti, odredbe uporabe i slične informacije o načinu na koji se vaši osobni podaci koriste na tim društvenim mrežama.

Osim toga, ovisno o odabiru vezanom uz postavke na raznim web-mjestima društvenih mreža, – i/ili u kombinaciji s Vašim postavkama na web-stranicama tvrtke PH Detailing d.o.o., određeni osobni podaci možda će se podijeliti s tvrtkom PH Detailing d.o.o. na primjer informacije o vašim aktivnostima na mreži, profilima društvenih mreža (npr. interesi, bračno stanje, spol, korisničko ime, fotografija, komentari i sadržaj koji ste objavili/podijelili itd.).

7.1.2. U koju svrhu ph-detailing.hr  prikuplja i obrađuje osobne podatke?

PH Detailing d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice ph-detailing.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici ph-detailing.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bili individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca.

PH Detailing d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje ste se prethodno prijavili, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti ph-detailing.hr Internetsku stranicu. Niti jedan dio Internetske stranice ph-detailing.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

7.1.3. Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?

Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici ph-detailing.hr, a koji je sadržan u Općim uvjetima poslovanja te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.
Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na Internet stranici ph-detailing.hr te dvostrukom potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@ph-detailing.hr.

7.1.4. S kojim primateljima PH Detailing d.o.o. dijeli osobne podatke?

PH Detailing d.o.o. neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Dostava proizvoda naručenih preko ph-detailing.hr dostavlja se preko kurirske službe GLS koje za ostvarivanje narudžbe traže slijedeće podatke:
1. Ime Prezime
2. Adresa stanovanja (ulica, kućni broj, poštanski broj)
3. Broj telefona (mobitela)
4. Email kupca

PH Detailing d.o.o. će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:

  1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.
  2. Pružateljima usluga ovlaštenog servisa u slučaju da Kupac podnese prigovor, reklamira proizvod te je potreban pregled proizvoda ili zatraži uslugu servisiranja proizvoda koji je kupio, a sve u svrhu realizacije usluge popravka, servisiranja ili pregleda proizvoda od strane ovlaštenog servisa.
  3. Prodavateljem proizvoda u konkretnom procesu kupnje kada je PH Detailing d.o.o. ovlašteni trgovinski zastupnik na ph-detailing.hr u kojem slučaju prodavatelj koji izdaje račun i isporučuje robu mora imati podatke o registriranom Kupcu na ph-detailing.hr. U ovom slučaju prodavatelju se prosljeđuju osobni podaci Kupca i to: ime, prezime, adresa, broj telefona, email.

7.1.5. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

PH Detailing d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice ph-detailing.hr na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. PH Detailing d.o.o. pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

7.1.6. Pristup i ispravak osobnim podacima

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „Moj račun“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio s PH Detailing d.o.o.. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od PH Detailing d.o.o. cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@ph-detailing.hr.

7.1.7. Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@ph-detailing.hr i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od PH Detailing d.o.o. putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@ph-detailing.hr  u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

7.1.8. Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@ph-detailing.hr. Naravno imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencija za zaštitu osobnih podataka.

7.1.9. Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i ph-detailing.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka PH Detailing d.o.o. uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako PH Detailing d.o.o. provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice ph-detailing.hr te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. PH Detailing d.o.o. se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU, a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

7.1.10. Izmjena Izjave o privatnosti

Ovu Izjavu o privatnosti, PH Detailing d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na ph-detailing.hr Internet stranici.
Zato PH Detailing d.o.o. poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu ph-detailing.hr. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici ph-detailing.hr. Nastavak uporabe Internetske stranice ph-detailing.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti.

7.1.11. Pravila o postupanju s „kolačićima“

Kolačići i druge tehnologije za praćenje mogu se koristiti na ph-detailing.hr Internet stranici na razne načine npr. kako bi Internet stranica ph-detailing.hr funkcionirala, za analizu prometa ili u marketinške svrhe.
Kolačič (eng. Cookie) je podatak male veličine koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da „zapamti“ akcije posjetitelja iz prethodnih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik ih u svakom trenutku može obrisati  ili u pregledniku postaviti zabranu pohrane istih. Najčešći razlozi korištenja kolačića su: identifikacija posjetitelja, pamćenje specifičnih preferencija korisnika, pomoć pri unosu informacija koje su već unesene prilikom prethodnih posjeta, skupljanje podataka za analize te promotivne kampanje.
Kolačići se mogu klasificirati kao:
Privremeni kolačići (Session cookies)  – pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.

Trajni kolačići (Persistent cookies) –  Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. PH Detailing d.o.o. koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete ph-detailing.hr.
Kolačić od prve strane – oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste  kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane – postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i Google Ads).
Ovi kolačići nisu postavljeni od strane PH Detailing d.o.o., te najčešće služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe.
Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Crome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje ćete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na ph-detailing.hr Internet stranici.

7.1.12. Funkcije “Obavijesti me”

PH Detailing d.o.o. nudi mogućnost redovitog obavještavanja kupaca o novostima i akcijskim ponudama (newsletter)  za koje je potrebno vlastitom privolom dati svoju email adresu te tražene osobne podatke. Pristankom na primanje newslettera korisnik da je privolu PH Detailing d.o.o. za korištenje njegovih podataka kako bi mu se na email slale redovne obavijesti. U bilo kojem trenutku korisnik može zatražiti prekid slanja newslettera klikom na poveznicu u emailu ili na email info@ph-detailing.hr

7.2. Osobni podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika mrežnih stranica ph-detailing.hr, kao i korisnika društvenih mreža (npr: Facebook, Instragram i sl.), koje mrežne stranice i društvene mreže su upravljane od strane PH Detailing do.o.o. zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Tako prikupljeni osobni podaci bit će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju.

7.3. Osobni podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.

7.4. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

7.5. Korisnik je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja na mail: info@ph-detailing.hr

7.6. Korisnik jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni, ažurni i istiniti te korištenjem mrežnih stranica i društvenih mreža PH Detailing. d.o.o. potvrđuje da je suglasan s uporabom njegovih osobnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

 

8. Uporaba kolačića (cookies) na mrežnim stranicama i društvenim mrežama PH Detailing d.o.o.

8.1. Što su kolačići?

Upotrebljavamo kolačiće kako bi smo Vam osigurali što bolje iskustvo na našoj internetskoj stranici. Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja.

Kolačić je mala tekstualna datoteka koju internetski preglednik pohranjuje na tvrdi disk krajnjeg uređaja (npr. računala, pametnog telefona i sl.) ili je čita s njega prilikom posjeta internetskih stranica. Kolačići doprinose sigurnosti te brzini Vaše interakcije s internetskim stranicama budući da pamte Vaše preferencije (npr. podatke za prijavu i jezik) tako da prilikom ponovnog posjeta odgovarajućoj web stranici pomoću istog krajnjeg uređaja šalju informacije koje sadrže natrag prvotnoj web stranici (kolačići prve strane) ili drugoj internetskoj stranici (kolačići treće strane). Važno je napomenuti da spremljeni kolačići ne skupljaju osobne podatke, niti bilo kakve druge informacije koje imate pohranjene na Vašem računalu.

Možete promijeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

8.2.  Vrste kolačića

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke.
Trajni ili spremljeni kolačići ostaju određeno vrijeme na uređaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika, ovisno o njihovim postavkama trajanja, ili dok ih korisnik sam ne ukloni.
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su pop-up ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

8.3. Što ako ne prihvatim kolačiće?

Ako odlučite ne prihvatiti kolačiće, moguće je da se određene značajke ove internetske stranice neće prikazivati ili ispravno raditi. To će ograničiti mogućnosti koje vam pruža naša stranica te bi moglo utjecati na dizajn i korisničko iskustvo.
Primjer značajki na koje bi odbijanje kolačića moglo utjecati:

 • prilagođeno iskustvo na internetskoj stranici
 • označavanje da vam se stranica sviđa i dijeljenje na društvenim mrežama
 • prikaz ugrađenog sadržaja

8.4. Koristi li ph-detailing.hr kolačiće?

Da, s primarnim ciljem kako bi vam naše web stranice omogućile bolje korisničko iskustvo.

8.5. Kakve kolačiće koristi ph-detailing.hr?

Analitički kolačići trećih strana:

 • Analitički kolačići prikupljaju podatke o tome kako posjetitelji koriste stranicu kako bi treće strane mogle napraviti analizu s ciljem povećanja funkcionalnosti i stvaranja sadržaja koji će najbolje zadovoljiti potrebe korisnika za informacijama.
 • Koristimo se uslugama Google Analyticsa.
 • _gat i _gid kolačići uklanjaju se po zatvaranju internetskog preglednika, dok kolačić _ga ostaje pohranjen na uređaju i ne briše, odnosno ne ističe automatski.

Ako želite onemogućiti da Vam navedeni servis sprema kolačić možete to učiniti prema uputama na sljedećoj internetskoj stranici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Oglašivački kolačići trećih strana:

 • Koristimo se uslugama trećih strana kako bismo objavili oglase koji se temelje na interesima korisnika koji su prethodno posjetili stranicu, a koji se utvrđuju temeljem njihovog internetskog pretraživanja. Ti kolačići prikupljaju demografske podatke i/ili podatke na stranicama koje su korisnici posjetili, proizvode koje su pogledali i konverzije koje su napravili kao rezultat oglašivačkih kampanja.
 • Primjerice, ovi kolačići koriste se kako bi se:
  • utvrdio broj korisnika koji su pregledali uslugu nakon klikanja na oglas
  • prikazali oglasi koji su prilagođeni korisnikovom demografskom profilu ili se baziraju na njihovim specifičnim interesima, uključujući tu i oglase na drugim stranicama
  • na drugim stranicama prikazali oglasi vezani uz usluge koje je korisnik pregledavao na stranici
  • izbjeglo ponovno prikazivanje oglasa koje su korisnici već vidjeli

Koristimo sljedeće oglašivačke kolačiće:

8.6. Kako onemogućiti kolačiće

Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na Vašem računalu. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem web pregledniku.

Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite:

Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama

8.7. Informacija oko upravljanja kolačićima

Većina internetskih preglednika automatski prihvaća kolačiće, ali pruža kontrole koje Vam omogućuju blokiranje ili brisanje.
Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Informacije o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite, kao i na sljedećim poveznicama:​

Svrha kolačića je poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u Vašem pregledniku.

9. Poveznice na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba

9.1. Mrežne stranice i društvene mreže PH Detailing. d.o.o. mogu uključivati poveznice (tzv. link) na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba.

9.2. Zbog prirode globalne mreže PH Detailing. d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s gore navedenim pravilima isključivo za mrežne stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treće osobe.

 

10. Komunikacija

10.1. Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavatelja i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskog broja koje Kupac unosi prilikom procesa registracije.

10.2. Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavatelj šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Pošiljatelj mora biti jasno vidljiv. Prodavatelj će bezuvjetno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

10.3. Prilikom registracije svaki Kupac ili Korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati primitak newslettera na način da kada se primi prvi newsletter stisnete na link – odjava s newslettera. Ako postoji problem s odjavom, kontaktirajte PH Detailing. d.o.o.  na mail naveden u podacima o Prodavatelju.

 

11. Oslobađanje od odgovornosti

11.1. Prodavatelj se svojim najboljim naporima trudi osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na mrežnim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.

11.2. Sve fotografije proizvoda na mrežnoj stranici PH Detailing. d.o.o. su simbolične.

 

12. Pisani prigovori Kupaca i sporovi

12.1. Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske. Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge Prodavatelja Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta Prodavatelja ili poslati na adresu Prodavatelja i to putem pošte ili elektronskom poštom kako je to navedeno u podacima Prodavatelja.

12.2. PH Detailing d.o.o. zadržava pravo odbijanja suradnje s kupcima koji se nedolično ponašaju (agresivna komunikacija, prijeteće poruke i sl.).
Svaki pokušaj uvrede časti i ugleda i iznošenja neutemeljenih činjenica koje štete PH Detailing d.o.o. biti će procesuiran pravnim putem nadležnom sudu. PH Detailing d.o.o. će kupca obavijestiti o prekidu suradnje na njegov e-mail koji je kupac dužan dati prilikom narudžbe proizvoda s internet trgovine ili će mu se suradnja odbiti po vlastitoj procjeni djelatnika PH Detailing d.o.o.

12.3. Prodavatelj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, obavijestiti Kupca koliko će trajati njegova obrada i pravovremeno ga obavještavati o tijeku tog postupka, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

12.4. Prodavatelj i Kupac će moguće sporove svim silama nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a pred centrima za mirenje sukladno Zakonu o mirenju i Pravilnika o mirenju odabranog centra za mirenje. U slučaju spora pred sudom je nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište Prodavatelja.

Riješavanje sporova preko online platforme ORS

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u upotrebu je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS).

Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr

Ovaj link potrošači mogu koristiti za prekogranične potrošačke sporove. Za potrošačke sporove u odnosu na trgovce iz Republike Hrvatske ta mogućnost ne postoji dok procedura ne bude podržana potrebnom zakonskom regulativom od strane ovlaštenih tijela RH.